Wij zijn T-Legal.

Advocatenkantoor uit Antwerpen
gespecialiseerd in vastgoedrecht en bouwrecht

‘Vertrouwen’ is ons handelsmerk,
‘ontzorgen’ onze dienst.

Onze focus

De focus ligt op een efficiënte en proactieve aanpak waarbij onze klant centraal staat, met als doel hen te ontzorgen en te ondersteunen bij complexe juridische vraagstukken. Openheid, helderheid en begrijpelijkheid zijn essentieel in onze communicatie, met de kwaliteit van onze dienstverlening als hoogste prioriteit.

Onze bedrijfswaarden

Onze diensten

het aangaan, opvolgen en beëindigen (ontbinding of nietigheid) van transacties in koop-verkoop van onroerende goederen, vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop, levering bij koop, … (Oud Burgerlijk Wetboek)

erfdienstbaarheden, afsluiting, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, … (Oud Burgerlijk Wetboek en Boek 3 “Goederen” Burgerlijk Wetboek)

toevallige, vrijwillige of gedwongen mede-eigendom of appartementsmede-eigendom,… (Oud Burgerlijk Wetboek en Boek 3 “Goederen” Burgerlijk Wetboek)

woninghuur, handelshuur, gemeen huurrecht, bezetting ter bede, bezetting zonder recht noch titel, terbeschikkingstelling, co housing,… (Oud Burgerlijk Wetboek, Woninghuurwet en Woninghuurdecreet, Handelshuurwet,…)

Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (KB Freya), Wetboek Economisch Recht,…

Plichtenleer BIV, Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar, Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Oud Burgerlijk Wetboek en Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek

Omgevingsvergunningsdecreet, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO),…

Het T-Legal team

Onze advocaten stellen alles in het werk om juridische bijstand vlot en toegankelijk te maken met een eerlijke kijk op de zaak.

Over ons Contacteer ons

Oprichter & Advocaat

Virginie Tombeur

Advocaat

Silke Michiels

Advocaat

Galina Hovsepyan